Kariera
siende
Prosto delovno mesto KREMEN d.d. 1.2.2019

Lokacija: Dolenje Mokro Polje

Razpis za vzdrževalca, šoferja, 1 delavec

Opis del:

 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • upravljanje z motornim vozilom v javnem in internem prometu,
 • vzdrževanje vozila in vodenje evidenc,
 • pomoč pri popravilu vozila v mehanični delavnici,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče delovnega sredstva,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti, internimi navodili ter cestno prometnimi predpisi,
 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega vodje

USPOSOBLJENOST ZA DELO:

Formalna šolska izobrazba: poklicna šola (tri leta)
Smer izobrazbe:  strojna ali mehanična: avtomehanik, strojni ključavničar, orodjar, strugar,    obdelovalec kovin, mehatronik, šofer
 Delovne izkušnje: od 6 mesecev do 2 let
Trajanje:  določen čas – 1. leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas: 

polni delovni čas ( 8 ur )

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
Kremen d.d. Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 04.2.2019 do 06.2.2019.

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 1.2.2019

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 04.02.2019 do 06.02.2019

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 29.5.2018
Lokacija - Mirna / proizvodnja
 
Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec
 
Opis delovnega mesta:
 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;
USPOSOBLJENOST ZA DELO
Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto
 
Delovni čas:
polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo
 
Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 30.05.2018 do 01.06.2018
2 prosti delovni mesti P-D KREMEN d.o.o. 15.1.2018

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis dveh prostih delovnih mest za: "oplemenjevalca kvarcita in peska"

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje;

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe s predstavitvijo pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 16.01.2018 do 18.01.2018
Prosto delovno mesto: EKW-Kremen d.o.o. 24.8.2017
Lokacija: Dolenje Mokro Polje
 
Razpis za »laboranta«
 
Opis del:
 
 • - kemične, tehnološke, in druge analize, ki se nanašajo na ugotavljanje kvalitete proizvodov in surovin
 • - vodenje vseh potrebnih evidenc in dokumentov o izvršenih analizah
 • - sodelovanje pri izdelavi tehničnih in varnostnih listov
 • - sodelovanje pri razvoju novih proizvodov
 • - sodelovanje pri reševanju reklamacij
 • - odgovornost za izvajanje del skladno z navodili in predpisi o varnem delu v laboratoriju
 • - izvaja dela in naloge po navodilu nadrejenega

Pogoji:

 • Formalna šolska izobrazba: srednja šola
 • Smer izobrazbe: kemijska ali sorodna srednja šola
 • Delovne izkušnje: -
 • Trajanje: določen čas – 1. leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)
Delovni čas:
 
Polni delovni čas (8 ur)
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
EKW-Kremen d.o.o. Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.
 
Razpis velja od 25.8.2017 do 29.8.2017.
Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 5.6.2017

Lokacija: Mirna

Razpis za bagerista, buldožerista

Opis del:

 • Pridobivanje mineralne surovine in nakladanje materialov na prevozno sredstvo,
 • izmetavanje odpadnega materiala iz usedalnih bazenov,
 • doziranje mineralne surovine v proces,
 • odrivanje odkrivke, jalovine in mineralne surovine,
 • planiranje zemljišča,
 • odpravljanje manjših okvar na delovnem stroju…

Občasno se bodo opravljala tudi dela  oplemenjevalca kvarcita in peska

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in  ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav…

Pogoji:

 • Poklicna šola (3 leta)
 • strojna smer
 • Delovne izkušnje od 6 mesecev do 2 let
 • Trajanje: Določen čas – 1. leto

Delovni čas:

Polni delovni čas (8 ur)

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
P-D Kremen d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 05.6.2017 do 07.6.2017.

Prosto delovno mesto Kremen d.d. 13.3.2017

Lokacija: Dolenje Mokro Polje

Razpis za vzdrževalca

Opis del:

 • vzdrževanje vozil, strojev, gradbene mehanizacije, linij in naprav,
 • opravljanje vseh strokovnih del na strojih, gradbeni mehanizaciji, linijah in napravah,
 • opravljanje ključavničarskih, kovaških del ter strojne obdelave kovin,
 • elektro-obločno in avtogeno varjenje,
 • kontrola pravilnosti, natančnosti in varnosti delovanja naprav, ki jih uporablja pri svojem delu,
 • opravljanje dežurstev in drugih del po nalogu predpostavljenih,
 • dela v skladu s predpisi SVD in internimi akti.

Pogoji:

 • Poklicna šola (tri leta)
 • Smer izobrazbe: strojna: avtomehanik
 • Delovne izkušnje: od 6 mesecev do 2 let
 • Trajanje: določen čas – 1. leto (z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas)

Delovni čas:

 • polni delovni čas (8 ur)

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov
Kremen d.d. Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 13.3.2017 do 16.3.2017.

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 19.7.2016

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen do.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 20.7.2016 do 22.7.2016

Prosto delovno mesto P-D KREMEN d.o.o. 20.6.2016

Lokacija - Mirna / proizvodnja

Razpis prostega delovnega mesta za: "oplemenjevalca kvarcita in peska" - 1 delavec

Opis delovnega mesta:

 • nadzor tehnološkega procesa separiranja surovine,
 • pranje in ročno prebiranje jalovine iz produkta separiranja,
 • doziranje surovine v procesu pranja, separiranja in predelave,
 • nadzor tehnološkega procesa sušenja,
 • doziranje surovine v sušilno peč,
 • pakiranje materiala iz filtrskih komor v vreče,
 • zagon in ustavljanje sušilnih transportnih naprav,
 • nadzor procesa drobljenja, sejanja in sortiranja produktov v silose,
 • polnjenje vreč s sejanimi produkti,
 • zagon in ustavljanje naprav pri separaciji in drobljenju,
 • predelava materialov,
 • menjava žičnega pletiva na sitih,
 • priprava reagenta za postopek flotacije in zgoščevanja mulja,
 • odpravljanje manjših okvar na napravah,
 • odgovarja za kvaliteto in kvantiteto opravljenega dela,
 • vzdrževanje reda in čistoče na delovišču,
 • dela v skladu s predpisi SVD in ostalimi internimi navodili,
 • opravlja druga dela po navodilih tehničnega vodje, vodje DE ali drugega nadrejenega vodje

USPOSOBLJENOST ZA DELO

Formalna šolska izobrazba: - osnovna šola
Smer izobrazbe (poklic): - priučeni delavec
Delovne izkušnje: - od 1 do 6 mesecev
Trajanje: - določen čas / 1 leto

Delovni čas:

polni delovni čas (8 ur)
triizmensko delo

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti (info@kremen-nm.si) ali na naslov 
P-D Kremen d.o.o., Novo mesto, Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Razpis velja od 21.6.2016 do 23.6.2016

B2B
Prijava
zapri
B2B registracija


Potrdi
ali
Prijava
zapri
B2B prijava
Za dostop do vsebine se je potrebno prijaviti.
Potrdi
ali
Registriraj se