Obvestila
siende
Obvestilo o preimenovanju podjetja P-D KREMEN d.o.o. v RHI Magnesita KREMEN d.o.o. 6. 3. 2024

Spoštovani poslovni partnerji,

Obveščamo vas, da se je družba P-D KREMEN , Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej dne 06.03.2024 preimenovala v RHI Magnesita KREMEN , Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.o.o..

Ne glede na preimenovanje bo družba še naprej poslovala kot doslej, le pod drugim imenom. Sedež družbe ostaja nespremenjen. Prav tako ostajajo enake vse identifikacijske številke podjetja (davčna, registrska, matična številka). Telefonske številke in elektronski naslovi ostajajo isti. Vse obstoječe pogodbe so veljavne in ne zahtevajo dodatnih sprememb.

Po pravnem preimenovanju so podatki družbe naslednji:

RHI Magnesita KREMEN , Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.o.o.

Krajši naziv firme: RHI Magnesita KREMEN d.o.o.
Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej

ID za DDV:                                        SI 10109412
Matična številka podjetja:             2143968000
Transakcijski račun:                       SI56 2900 0005 0914 187      UniCredit Banka Slovenija d.d.

Prosimo vas, da posodobite svoje podatke o naši družbi in da od 06.03.2024 pri vsej komunikaciji uporabljate naše novo ime:
RHI Magnesita KREMEN , Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.o.o.
ali na kratko: RHI Magnesita KREMEN d.o.o.

Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami še naprej in vas lepo pozdravljamo.

 

Bojan Damjanović uni. dipl. ing. geol.
Direktor

Obvestilo o preimenovanju podjetja Kremen d.d. v Kremen d.o.o. 11.12.2020

Spoštovani poslovni partnerji, 

Obveščamo vas, da se je družba KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto, Dolenje 
Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej dne 11.12.2020 preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. 
Ne glede na preoblikovanje bo družba še naprej poslovala kot doslej, le v drugi pravnoorganizacijski 
obliki. Sedež družbe ostaja nespremenjen. Prav tako ostajajo enake vse identifikacijske številke 
podjetja (davčna, registrska, matična številka). Telefonske številke in elektronski naslovi ostajajo isti. 
Vse obstoječe pogodbe so veljavne in ne zahtevajo dodatnih sprememb.
 

Po pravnem preoblikovanju so podatki družbe naslednji:

KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin ali kratko KREMEN d.o.o.
Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
ID za DDV: SI 21956588
Matična številka podjetja: 5033934000
Transakcijski račun: SI56 2900 0005 5229 523 UniCredit Banka Slovenija d.d.
 

Prosimo vas, da posodobite svoje podatke o naši družbi in da od 11.12.2020 pri vsej komunikaciji 
uporabljate naše novo ime: KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin ali kratko KREMEN d.o.o.

Veselimo se uspešnega sodelovanja z vami še naprej in vas lepo pozdravljamo.

 

Bojan Damjanović uni. dipl. ing. geol. 
Direktor

Obvestilo_poslovnim_partnerjem_SLO_preoblikovanje.pdf

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev v skladu s 147. členom ZTFI-1 06.11.2020

KREMENdd_obvestilo147clenZTFI06112020.pdf

 

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev v skladu s 147. členom ZTFI-1 22.07.2020

KREMEN d.d. obvestilo 147. clen ZTFI-1 (.pdf)

B2B
Prijava
zapri
B2B registracija


Potrdi
ali
Prijava
zapri
B2B prijava
Za dostop do vsebine se je potrebno prijaviti.
Potrdi
ali
Registriraj se