siende
Kvarcit

Kvarcit je obogatena naravna surovina, ki je večkratno prana, separirana, drobljena, sušena ter očiščena vseh organskih primesi. Proizvod odlikuje kriptokristalna mineraloška struktura ter visoka kemijska čistost od 98,5 % do 99,5 % SiO2.

Podjetje RHI MAGNESITA KREMEN d.o.o. pridobiva kvarcit v obratu Mirna površinskim odkopavanjem v nahajališču Jersovec II, od koder se odvaža v separacijo, kjer surovino bogatimo. V procesu pranja, separiranja in ročnega prebiranja odstranimo nezaželene primesi. Proces poteka s pomočjo pralnih bobnov, ustreznih sit, polžnih klasifikatorjev ter hidroklaserjev.

Skladno s potrebami naših kupcev in razvojnimi cilji po višji stopnji predelave, smo v letu 2001 zgradili drobilnico kvarcitov. Z obratovanjem drobilnice smo pridobili pogoje za pridobivanje različnih frakcij kvarcita. Del drobljenih frakcij kvarcita se uporablja pri proizvodnji ognjevarnih proizvodov, pretežni del pa se prodaja skupini P-D Refractiories. Tehnološki proces je računalniško voden in vključuje naprave za preddrobljenje, drobljenje in sejanje na različne frakcije.

Laboratorijska kontrola: na podlagi sejalnih in kemijskih analiz zagotavljamo stabilno kvaliteto.

Iz kvarcita se izdeluje ognjevarna silika opeka, katera se uporablja za obzidavo steklarskih peči, visokih peči v železarnah ter peči v proizvodnji koksa. Uporablja se tudi za peskanje, izdelavo hraniteljev v livarnah, v proizvodnji kislih ognjevarnih mas in v gradbeništvu (tlakovci, robniki).

Separiran kvarcit
Kvarcit separiran 0-3 mm

Na voljo je v vlažnem stanju. Dobavlja se v razsutem stanju. 

Tehnični list (.pdf)
Kvarcit separiran 1-7 mm

Na voljo je v vlažnem stanju. Dobavlja se v razsutem stanju.

Tehnični list (.pdf)
Kvarcit separiran 7-150 mm

Na voljo je v vlažnem stanju. Dobavlja se v razsutem stanju.

Tehnični list (.pdf)
Kvarcit - drobljen in sušen
Kvarcit suh, drobljen 0-1 mm

Na voljo je v suhem stanju.

Pakiranje: 1200 kg "big bag" vreča.

Tehnični list (.pdf)
Kvarcit suh, drobljen 1-2 mm

Na voljo je v suhem stanju.

Pakiranje: 1200 kg "big bag" vreča.

Tehnični list (.pdf)
Kvarcit suh, drobljen 2-3 mm

Na voljo je v suhem stanju.

Pakiranje: 1200 kg "big bag" vreča.

Tehnični list (.pdf)
Kvarcit suh, drobljen 3-4 mm

Na voljo je v suhem stanju.

Pakiranje: 1200 kg "big bag" vreča.

Tehnični list (.pdf)
Nazaj
B2B
Prijava
zapri
B2B registracija


Potrdi
ali
Prijava
zapri
B2B prijava
Za dostop do vsebine se je potrebno prijaviti.
Potrdi
ali
Registriraj se