Videonadzor
siende

SKUPNO OBVESTILO POSAMEZNIKOM O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Obveščamo vas, da se na območju / objektih

KREMEN d.o.o. in EKW – KREMEN d.o.o. - Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej,
KREMEN d.o.o. - obrat Ravno - Gmajna 19, 8274 Raka,
RHI Magnesita KREMEN d.o.o. – Gomila 24, 8233 Mirna

izvaja VIDEONADZOR.

Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom.

Videonadzor na navedenih lokacijah izvajajo naslednje družbe (upravljavci):

  • KREMEN d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej,
  • EKW – KREMEN d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej,
  • RHI Magnesita KREMEN d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej.

Skupni kontaktni podatki: e-mail: info@kremen.si, tel.: +386 7 393 32 00

Namen izvajanja videonadzora: videonadzor izvajamo z namenom varovanja oseb in premoženja družb ter varovanja zaupnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), poglavje Zakona o varstvu osebnih podatkov o videonadzoru, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov posameznega upravljavca.

Uporabniki osebnih podatkov: ni zunanjih uporabnikov osebnih podatkov

Druge informacije v zvezi z obdelavo: Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče osebne podatke: 1. posnetek posameznika (slika) brez glasu in generalij, 2. lokacijo in datum posnetka. 3. Osebne podatke zagotovite že z vstopom v videonadzorovano območje.

Osebni podatki iz videonadzornega sistema niso predmet nadaljnje obdelave in se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Posnetki videonadzornega sistema se, razen posnetkov incidenčnih dogodkov, hranijo največ 2 meseca od dneva njihovega nastanka, in sicer izključno na snemalni napravi na lokaciji posameznega upravljavca.

Na točkah, ki so ključne za zagotavljanje varnosti ljudi in zaščite premoženja, se videonadzor izvaja tudi s spremljanjem žive slike, vendar brez možnosti zvočne intervencije. Živo sliko lahko spremljajo le posebej pooblaščene osebe.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov upravljavcev najdete v Politiki zasebnosti, objavljeni na skupni spletni strani: https://www.kremen.si/politika-zasebnosti.

Uveljavljanje pravic posameznika: Posamezniki lahko vlagajo pisne zahteve za uveljavljanje svojih pravic ter vse morebitne pritožbe v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov bodisi po elektronski pošti na naslov: info@kremen.si bodisi po navadni pošti na poslovni naslov posameznega upravljavca, s pripisom: »Varstvo osebnih podatkov«.

Dolenje Mokro Polje, 15.5.2023

KREMEN d.o.o.   EKW – KREMEN d.o.o.   RHI Magnesita KREMEN d.o.o.
Bojan Damjanović, direktor   Bojan Damjanović, direktor   Bojan Damjanović, direktor
B2B
Prijava
zapri
B2B registracija


Potrdi
ali
Prijava
zapri
B2B prijava
Za dostop do vsebine se je potrebno prijaviti.
Potrdi
ali
Registriraj se